De bästa tipsen för att förbereda fasaden inför en renovering

Är det dags att renovera fasaden? Detta är ofta ett omfattande projekt som innebär många moment. Innan du dyker in i själva renoveringen är det viktigt att ta rätt steg i förberedelsen för att säkerställa ett smidigt och framgångsrikt resultat.

Korrekt förarbete är avgörande för att renoveringsprocessen ska flyta på utan större hinder, och att du som husägare blir nöjd med det slutliga resultatet. Från inspektion och rengöring till val av rätt material och verktyg, finns det flera faktorer att beakta för att få fasaden redo för en makeover. Här kommer vi att gå igenom nyckelstrategierna för att förbereda din fasad inför en renovering.

Förberedelsen beror på vad för typ av fasad du har

Hur förberedelsen inför fasadrenoveringen bör se ut baseras i mångt och mycket på vilket material din fasad är konstruerad av. Varje fasadtyp har sina unika egenskaper och krav på underhåll, vilket innebär att förberedelserna varierar beroende på om du har en putsfasad, tegelfasad eller träfasad.

Nedanför kommer vi att gå igenom specifika förberedelser för olika typer av fasader, för att du som husägare ska kunna ta dig an ditt renoveringsprojekt med rätt kunskap och verktyg.

Förberedelse för träfasader

Träfasader är populära för deras naturliga utseende och förmåga att ge ett varmt och välkomnande intryck. Dock kräver de en noggrann förberedelse för att renoveringen ska bli lyckad och för att förlänga fasadens livslängd.

Här är några steg för att effektivt förbereda din träfasad för renovering.

Inspektion

Börja med att noggrant inspektera träfasaden för tecken på skador som röta, sprickbildning eller lösa plankor. Använd en skruvmejsel för att försiktigt undersöka mjukt trä, vilket kan tyda på rötskador.

Rengöring och skrapning

Tvätta fasaden med en lämplig fasadtvätt eller milt rengöringsmedel och en borste för att avlägsna smuts, mögel och alger. En högtryckstvätt kan användas försiktigt om träet är i gott skick. Har färgen börjat flagna är det god tid att skrapa bort färgen och förbereda inför en ommålning.

Reparation av skadade delar

Ersätt skadade plankor och utför nödvändiga reparationer. Det kan inkludera allt från att byta ut ruttna sektioner till att måla om fasaden.

Förberedelse för tegelfasader

Tegelfasader är kända för sin hållbarhet och låga underhållsbehov. Men för att säkerställa att en renovering håller hög kvalitet och tegelstenens integritet skyddas, finns det viktiga förberedelser som bör genomföras.

Granskning av fogar och tegelstenar

En ordentlig kontroll av tegelstenarna och fogarna är avgörande. Leta efter skadade eller spruckna tegelstenar och fogar som kan behöva repareras eller bytas ut.

Rengöring av ytan

Använd en mjuk borste tillsammans med vatten och ett milt rengöringsmedel, för att varsamt rengöra tegelstenarna. Undvik högtryckstvätt, eftersom det kan skada teglet och fogarna.

Avlägsnande av växtlighet

Kontrollera att det inte växer mossa eller andra växtlighet på teglet. Dessa ska försiktigt avlägsnas för att förhindra skador på teglets yta och fogar.

Förberedelse för putsfasader

Putsfasader kan skapa en slät och enhetlig yta som ger byggnader en klassisk finish. Dock kan även små skador leda till behovet av omfattande reparationer. En korrekt förberedelse är avgörande för att säkerställa att renoveringsarbetet blir hållbart.

Om du behöver hjälp med renovering av putsfasad och letar efter aktörer som kan hjälpa dig har vi ett bra och enkelt knep du kan använda dig. Du genomför kort sagt en google-sökning på ”fasadputs” följt av den stad, ort eller område där du bor. Så om du exempelvis bor i Skåne kan du söka på ”fasadputs Skåne” för att få upp en lista med företag i ditt närområde som kan hjälpa dig.

Inspektion av ytan

En detaljerad inspektion är det första steget för att identifiera alla skador som sprickor eller områden där putsen har släppt. Använd en mjuk borste för att ta bort löst material och se över ytan noggrant.

Rengöring

Rengör putsytan försiktigt med en borste och vatten, och använd vid behov ett milt rengöringsmedel. Undvik även användandet av högtryckstvättar som kan orsaka ytterligare skador på putsen.

Förberedelse för omputsning

För större reparationer där omputsning krävs, är det viktigt att rensa till en stabil underyta. Detta kan inkludera att ta bort all lös och skadad puts samt att säkerställa att den kvarvarande putsen är fast och bärkraftig.