Hur du väljer rätt färg för fasadmålningen

Att välja rätt färg för fasadmålningen är ett avgörande val när det kommer till att måla om huset. Färgen på en fasad är mer än bara en utseendemässig detalj, den reflekterar husets karaktär och påverkar hur det uppfattas i sitt grannskap.

Ett genomtänkt färgval kan förhöja lufta ett hus, medan fel färg till och med kan dra ner värdet på fastigheten. Valet av fasadfärg är därför inte bara en fråga om personlig smak, utan också om hur väl färgen samspelar med omgivningen, står emot väder och vind samt bidrar till fastighetens långsiktiga värde.

Välj färg efter fasad

När det kommer till att välja rätt färg för din fasadmålning är det inte bara färgnyansen som spelar roll, utan även färgtypen som passar bäst för just din fasad. Det är klokt att matcha färgtypen med fasadens material.

För träfasader är slamfärg ett populärt val. Denna färgtyp är djupt rotad i den skandinaviska målningstraditionen och är känd för sin förmåga att låta träets naturliga struktur lysa igenom samtidigt som den skyddar mot fukt och röta. Slamfärgens matta och jordnära utseende är perfekt för att bevara och förstärka karaktären hos äldre hus eller för att ge nybyggnationer en känsla av tradition och naturlighet.

Putsfärg, å andra sidan, är designad för att användas på putsade ytor. Den har specifika egenskaper som gör att den binder väl till putsen och ger ett skyddande lager som är flexibelt nog att hantera de små rörelser som kan förekomma i en putsad fasad. Putsfärg finns i en mängd olika kulörer och finishar, vilket ger husägare stor frihet.

Vilken färg målades fasaden med tidigare?

Valet av färg bör även baseras på vilken färg du tidigare använt för att måla fasaden. Att måla om en fasad är inte alltid så enkelt som att bara välja en ny färg och applicera den. Faktum är att om du inte fortsätter med samma typ av färg som tidigare använts kan du stöta på allvarliga problem. Färgen kommer i detta scenario sannolikt ha svårt att fästa vilket i sin tur kommer kunna leda till ett mindre lyckat slutresultat.

Om din fasad exempelvis tidigare har målats med slamfärg, är det nödvändigt att använda slamfärg igen. Likaså, om putsfasaden tidigare har behandlats med en specifik putsfärg, bör denna färgtyp användas vid ommålning.

Rådfråga en målare om du är osäker

Att välja rätt färg för din fasad är inte alltid en lätt uppgift. Om du känner dig osäker på vilken färgtyp som är bäst för ditt hem, eller vilken färg som använts tidigare, kan det vara klokt att rådfråga en kunnig målare. En erfaren målare kan erbjuda expertis och vägledning genom processen – allt från att analysera det nuvarande färgskiktet till att rekommendera färg efter både materialtyp och önskat slutresultat.

Det finns gott om målare över hela landet som kan hjälpa dig med detta, men givetvis kan utbudet variera en del beroende på var du bor. Är det så att du bor i närheten av Kungsholmen kan du få hjälp via hemsidan målarna.com. Via denna hemsida kan du enkelt komma i kontakt med lokala målare Kungsholmen som är experter på fasadmålning. Dessa firmor har kunskapen som krävs för att utvärdera fasadens skick och kan ge råd om de bästa metoderna och produkterna för att uppnå en hållbar och estetiskt tilltalande fasad.