När är det dags att renovera trapphuset?

Ett väl välskött trapphus är avgörande för att skapa en trygg, säker och trivsam miljö för de som som bor i fastigheten. Det är också en viktig faktor för att upprätthålla fastighetens värde och skapa ett positivt intryck på besökare och alla boende.

Precis som med alla andra ytor så behöver dock trapphus ibland renoveras för att de fortsatt ska kunna se bra ut. Det finns flera vanligaste tecknen på att det är dags att renovera trapphuset. Allt från spruckna trappsteg, till att ledstänger och andra delar av konstruktionen börjat gå sönder.

Vanliga tecken när det är dags för renovering

Ett trapphus som inte är välskött kan leda till ett dåligt första intryck för boende och gäster, och kan till och med sänka värdet på hela fastigheten. Därför är det viktigt att regelbundet renovera och underhålla trapphuset.

Som vi nämnde ovanför så finns det ett par olika vanliga tecken som kan indikera att det är dags att renovera. Dessa är bland annat:

  • Skadade väggar och tak
  • Trasig belysning
  • Försämrad trädgårdsmiljö
  • Trasig trappräcke och trappsteg
  • Flagnande målning och tapeter
  • Mögel och fuktskador
  • Dålig luftkvalitet

Anlita företag för trapphusrenovering

Om du bestämt dig för att det är rätt beslut att renovera trapphuset kan du antingen ge dig på uppgiften på egen hand, eller kan du anlita ett erfaret och duktigt företag som kan hjälpa dig renoverar trapphuset.

Såklart kommer du att kunna komma undan billigare om du genomför jobbet på egen hand, men det är viktigt att komma ihåg att arbetet sannolikt kommer bli bättre om du anlitar ett företag för att göra trapphusrenoveringen.

Ett företaget som sysslar med detta dagligen har expertisen och resurserna för att utföra arbetet korrekt, snabbt och säkert. De kommer också att kunna ge råd om andra områden i trapphuset som kan behöva uppmärksammas. Eftersom det finns många trapphus i Stockholm finns det en hel del företag som erbjuder trapphusrenovering Stockholm – men om du befinner dig i någon annan stad eller ort finns det såklart sannolikt duktiga aktörer även där.

Vad kostar en trapphusrenovering?

Det är flera faktorer som spelar in när det gäller kostnaden för renovering av trapphus. Det handlar bland annat om trappans storlek och komplexitet samt om designval och material som används.

Mycket har också och göra med vad du behöver renoverat i trapphuset. Om du till exempel bara behöver byta ut några få trappsteg eller måla om räcket för trappan bör det inte kosta så mycket. Däremot kommer större renoveringar som att byta ut allt golvet eller att måla om kosta betydligt mer. I slutändan beror kostnaden alltså på vilken typ av trapphusrenovering det handlar om, och hur mycket arbete som behövs göras.