Vad finns det för olika typer av elavtal?

Elavtal är en grundpelare i vår vardag och påverkar både vår ekonomi och vår miljö. Eftersom elmarknaden är både dynamisk och komplex så finns det flera olika typer av elavtal att välja mellan.

Valet av elavtal kan påverka hur mycket man betalar för sin el och hur man bidrar till en hållbar energiframtid. I denna artikel kommer vi att gå igenom de olika typerna av elavtal som finns tillgängliga på marknaden och förklara hur dessa fungerar samt vilka för- och nackdelar de har.

Nu sätter vi igång!

Elavtal med fast elpris

Fastprisavtal är en av de vanligaste typerna av elavtal och ger konsumenter trygghet och förutsägbarhet när det gäller elkostnaden.

När man tecknar ett fastprisavtal låser man in priset på elen för en bestämd period, vanligtvis mellan ett och tre år. Detta innebär att elkostnaden förblir densamma under hela avtalsperioden – oavsett hur elpriset på marknaden förändras.

Fördelar med fastprisavtal

Det finns ett par fördelar med denna typ av elavtal.

 • Förutsägbarhet – en av de största fördelarna med fastprisavtal är att de ger förutsägbarhet när det gäller elkostnader. Detta underlättar för hushåll och företag att planera och budgetera för sina energikostnader.
 • Skydd mot prisökningar – om elpriset på marknaden skulle stiga under avtalsperioden är kunden med fastprisavtal skyddad mot dessa prisökningar.
 • Enklare att budgetera – eftersom priset inte förändras under avtalsperioden är det enklare att upprätta och följa en budget.

Nackdelar med fastprisavtal

Men det finns även nackdelar att ta hänsyn till.

 • Potentiellt högre pris – eftersom leverantören tar en risk när de erbjuder fastprisavtal, kan det hända att priset per kilowattimme är något högre än för ett rörligt prisavtal.
 • Inget utrymme för prisminskningar – om elpriset på marknaden sjunker under avtalsperioden, kommer kunden inte dra nytta av dessa prisminskningar eftersom priset är låst.
 • Bindningstid och uppsägningstid – fastprisavtal har ofta en bindningstid, vilket innebär att du är bunden till avtalet under en viss period och kan behöva betala en avgift om du vill avsluta avtalet i förtid.

Elavtal med rörigt elpris

Ett rörligt elprisavtal innebär att priset på elen varierar i takt med marknadspriset.

Istället för att låsa in priset för en bestämd period som med fastprisavtal, följer konsumenten elprisets upp- och nedgångar. Det rörliga elpriset baseras ofta på Nord Pool Spot, den nordiska elbörsen, där elpriset sätts varje dag.

Fördelar med rörligt elprisavtal

Även här finns det fördelar med just denna avtalstyp.

 • Ta del av prisminskningar – när elpriset sjunker på marknaden drar kunden med rörligt elprisavtal nytta av dessa minskningar, vilket kan leda till besparingar på energikostnaden.
 • Inga bindningstider – rörliga elprisavtal har oftast ingen bindningstid, vilket innebär att man enkelt kan byta till ett annat avtal om man hittar ett bättre erbjudande. Notera dock att det oftast brukar finnas en uppsägningstid som man måste förhålla sig till.
 • Historiskt sett lägre pris – genom åren har det rörliga elpriset tenderat att vara lägre än fastprisavtalet, men det kan variera och det finns ingen garanti för framtida prisutveckling.

Nackdelar med rörligt elprisavtal

Sist men inte minst tar vi en titt på nackdelarna.

 • Svårare att budgetera – eftersom priset varierar över tid kan det vara svårare att planera och budgetera för sina elkostnader.
 • Prisökningar – kunden med rörligt elprisavtal är inte skyddad mot prisökningar, vilket innebär att elkostnaderna kan öka om elpriset på marknaden stiger.
 • Ovisshet – vissa konsumenter kan uppleva ovissheten kring elpriset som en nackdel och föredrar istället stabiliteten hos ett fastprisavtal.

Jämför elavtal för att hitta det bästa alternativet

Jämförelse av elavtal är en viktig process för att hitta det bästa alternativet som passar ens personliga behov och preferenser. Genom att jämföra olika elavtal kan man få en bättre förståelse för vilka priser och villkor som erbjuds på marknaden och därmed fatta välgrundade beslut. Det är också viktigt att tänka på att elavtalen kan skilja sig åt beroende på var man bor och vilken elleverantör man väljer.

Ett av de effektivaste sätten att jämföra elavtal är att använda en jämförelsetjänst på nätet. Det finns flera sådana tjänster som hjälper konsumenter att jämföra olika elavtal och hitta det som bäst matchar deras behov. En sådan tjänst är elpriser24.se, som erbjuder möjligheten att jämföra elavtal med rörligt elpris.

Du kan enkelt jämföra elbolag hos Elpriser24 helt kostnadsfritt. Det enda du behöver göra är att ange din årliga förbrukning. Tjänsten presenterar sedan en lista över elavtal som passar dina kriterier, och du kan jämföra priser, villkor och kundomdömen.

För att hitta det bästa elavtalet är det viktigt att inte bara fokusera på priset, utan även att ta hänsyn till andra faktorer såsom avtalsvillkor, kundtjänst och miljöpåverkan. Genom att använda en onlinetjänst där du snabbt och enkelt jämföra elavtal så kan du öka sannolikheten att hittar ett elavtal som passar dina behov och önskemål allra bäst.